Wat gaan wij ​sam​​en doen?

  • Leren werken met een weekplanning/gezinsplanner
  • Samen kijken welke bijdrage jullie kinderen kunnen leveren
  • De ruimtes en kasten efficiënt indelen en opruimen
  • Positieve communicatie stimuleren tussen ouders en kinderen
  • Het overzichtelijk maken van alle taken. Denk hierbij aan werk, huishouden, kinderen, administratie, vrije tijd en eventuele mantelzorgtaken

Neem contact op voor ee​n ​kennismakingsgesprek

Neem contact op